18. Kujundusõpetus

18.1. Värvusõpetus
18.2. Kompositsiooniõpetus
……….


Kujundusõpetus on suunatud õpilase individuaalse loomingulisuse arendamiseks.

Kujundusõpetuse eesmärk on läbi praktiliste kompositsiooni- ja värviõpetuse ülesannete õppida tundma kujunduse põhialuseid.

 

18.1. Värvusõpetus

Värvi iseloomustab

  • värvi toon
  • värvi selgus (puhtus)
  • valgusküllasus (eredus)

Kõige enam kasutatakse praktikas Johannes Itteni (1888–1967) loodud 12osalist värviringi. Värviringi abiga saame kujunduses leida omavahel sobivaid värviharmooniaid ja kontraste. Värviring on üles ehitatud kolmele põhivärvile. Värviringi vasakul poolel asuvad külmad värvitoonid, värviringi paremal poolel soojad värvitoonid. Värviringis vastakuti seisvaid toone nimetatakse komplementaar- ehk täiendvärvideks: kollane-violett, kollakasoranž-sinakasviolett, oranž-sinine, punakasoraž-sinakasroheline. Need värvide paarid moodustavad omavahel suurima kontrasti.

Värviringi kõige heledam toon on kollane, kõige tumedam violett. Värviringi keskel asub põhivärvidest koosnev kolmnurk, mille teravikud on suunatud samuti kollase, punase ja sinise poole. Need on põhivärvid ja sobivad omavahel. Kolmnurka pöörates liiguvad kolmurga teravikud edasi ja nii leiame kujunduses uusi omavahel sobivaid toonikooskõlasid.

Varviring

Allikas: www.varvimaailm.ee

 

Põhivärvid

Põhivärvid ehk primaarvärvid on kollane, punane ja sinine.

pohivarvid

Põhivärvide segamine

 

Põhivärve segades saame sekundaarvärvid ehk tuletatud värvid.

varvide-segamine

Värvid jagunevad kromaatilisteks ja akromaatilisteks.

Kromaatilised värvid – kõik värviringis olevad värvid.
Akromaatilised e värvitud värvid – valge, must ja kõik halli varjundid.

 

Värvikontrast

Värvikombinatsioonid sisaldavad endas suuremaid või väiksemaid kontraste. Kaks kõrvuti asuvat värvi erinevad teineteisest alati oma toonilt, heleduselt ja ereduselt.

Hele-tume

Hele-tume

 

Soe-külm

Soe-kulm

 

Värvidünaamika

Inimene tajub värvikiirgust vibratsioonina, virvendusena, eendumise-taandumisena.

Roheline on staatiline ja paigalpüsiv.

Kollane värvipind näib väljapoole kiirgavat, sinine jällegi kokku tõmbuvat.

Punane kerkib esile oma eredusega, kuid tal pole kollase ega oranži heledust. Kõige väiksema kiirgusenergiaga on lilla. (Ü. Linnuste, Värvid kodus)

Roheline-kollane

 

Sinine-punane

 

 

18.2. Kompositsiooniõpetus

Kompositsioon on tulnud ladinakeelsest sõnast compositio – see tähendab koostamist, ühendamist, reeglipärasust.

Kompositsioon ongi teadlikult kavandatud ja üksikosadest moodustatud kunstiline tervik. Harmoonia aluseks on värvipindade tasakaal ja mõõdukus. Kujutavas kunstis liigitub kompositsioon klassikaliseks ja abstraktseks. Abstraktses kompositsioonis on ülekaalus geomeetrilisus ja illusoorsus ehk optilisus.

Kompositsiooni tähtis osa on vorm, värv, tekstuur ja mõõdud.

 

Kompositsiooni üldreeglid

Kujunduses peab olema fookus, keskne osa, millele juhitakse teadlikult vaataja pilk.

 

Fookus on keskel                                   Fookus on nihutatud

Fookus

 

Sümmeetria                                             Asümmeetria

Summeetria

 

Dekoratiivsus                                          Kontrast

Dekoratiivsus

 

Ühe motiivi erinev rütm

rutm

 

Tumedad värvid võivad mõjuda suures koosluses ängistavalt, säravad värvid ergastavalt ja rõõmsalt.

Punane mõjub kujunduses intensiivselt.

Oranž on hästi särav ja energiat andev.

Sinine on soliidne ja tasakaalu sisendav värv. Sinine koos valgega mõjub puhta ja kargena. Helesinine tekitab rahuliku meeleolu.

Kollane on kerge värv, suurel pinnal võib tähelepanu hajutada.

Roheline on rahulik ja neutraalne värv, heleroheline sobib ideaalselt taustaks.

Lillat ei soovitata kasutada üleliia, mõjub raskelt. Helelilla sobib suuremale pinnale.

Valge suurendab kõikide värvide puhtust, samas kirgastab teisi enda läheduses olevaid värve.

Must mõjub suurel pinnal raskelt, samas lisab teistele värvidele sära. Kasutamisel võiks arvestada ruumi miljööga ja ürituse iseloomuga.

Halli on hea kasutada neutraalse pinna loomiseks, samuti sobib erksatele värvidele taustavärviks.


Kordamisküsimused

 

Sinu tulemus:  

Sinu tase:  

Sinu tulemus:  

Sinu tase:  

Sinu tulemus:  

Sinu tase:  

4. Millised värvid saame, kui segame omavahel põhivärve?

sinine + kollane

kollane + punane

punane + sinine

 

5. Nimeta neli külma värvitooni.

6. Mis on tähtis kompositsiooni loomisel?